Work together,

Think together

Work togheter,
Think togheter

Partners

Charter voor Werkgevers

Uw verwachtingen, ons engagement

Executive search, recruitment, assessment, coaching, outplacement … Onze klanten verwachten maar één ding van ons: dat wij slagen in onze opdracht. Om in onze opdracht te slagen, moeten wij in de eerste plaats onze klanten begrijpen. We moeten hun markt, cultuur en bedrijfsstrategie goed kennen, net als de manier waarop hun teams functioneren en tot slot ook de specifieke technische graad van de functies bepalen.

Onze klanten hebben ook oog voor originele oplossingen en vernieuwende technieken die we hen zouden kunnen voorstellen. Ze willen positief verrast worden door een aanpak die ze niet hadden verwacht. Ze willen ook dat er nauwkeurig en ernstig gewerkt wordt. Ze willen dat we de strategie van de onderneming en de kandidaten grondig analyseren.

Onze klanten willen tot slot precies weten hoe we de missie zullen aanpakken die zij ons hebben toevertrouwd. Ze willen een directe, eenvoudige en eerlijke relatie.
Dit vat in enkele lijnen ons engagement naar u samen.

Dit engagement krijgt bij ons zijn concrete vorm in het charter voor werkgevers van Federgon waarvan wij een Certified Member zijn (klik hier voor de volledige tekst):

Een professionele behandeling van een jobaanbieding

 1. Leclère & Consultants bouwt een professionele relatie met de klant op en gaat samen met hem na wat zijn behoeften zijn. Hiervoor zoeken de partijen samen een manier waarop Leclère & Consultants de organisatie zo goed mogelijk kan leren kennen. Op die manier kunnen wij onze opdracht op een doeltreffende manier tot een goed einde brengen. 
 2. Leclère & Consultants biedt de klant in alle transparantie duidelijke informatie over zijn diensten en methoden. 
 3. Leclère & Consultants aanvaardt uitsluitend opdrachten die toegelaten zijn binnen de geldende reglementering. 
 4. Leclère & Consultants aanvaardt uitsluitend opdrachten waarvoor het de nodige expertise bezit. Leclère & Consultants analyseert samen met de klant de moeilijkheidsgraad van de opdracht. 
 5. Leclère & Consultants zal de klant eveneens op de hoogte brengen als er eventueel een belangenconflict bestaat. Het zal pas een opdracht aanvaarden als alle betrokken partijen zich uitdrukkelijk akkoord hebben verklaard om afstand te doen van dit belangenconflict. 
 6. Leclère & Consultants aanvaardt uitsluitend opdrachten die gaan over betrekkingen die werkelijk openstaan of die binnen een afzienbare tijd zullen openstaan. 
 7. Leclère & Consultants voert een grondige analyse uit van de openstaande betrekking. Hierbij worden de functiebeschrijving, het gezochte profiel en het loonpakket geanalyseerd. 
 8. Leclère & Consultants vertegenwoordigt zijn klant op een professionele manier bij de kandidaten door hen precieze informatie te bieden over de onderneming en over de openstaande betrekking en door de kandidaten op de hoogte te brengen van het vervolg van hun kandidatuur. 
 9. Leclère & Consultants houdt de klant regelmatig op de hoogte hoe de opdracht evolueert aan de hand van een (minimaal) maandelijks verslag. Hiervoor overhandigt het aan de klant een verslag over elke kandidaat. 
 10. Leclère & Consultants garandeert professionele adviesdiensten en neemt een respectvolle, onpartijdige en niet-discriminerende houding aan. Dit geldt ook voor de beoordeling van de geïdentificeerde kandidaten die in de procedure opgenomen zijn door de klant zelf. 
 11. Hoewel Leclère & Consultants professionele adviesdiensten garandeert bij het voorstellen van kandidaten, is de klant verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van de kandidaat. 
 12. De klant en Leclère & Consultants bespreken samen de modaliteiten van de opvolging die Leclère & Consultants zal bieden aan de kandidaat nadat hij is aangeworven. 
 13. Leclère & Consultants vermeldt in het contract de modaliteiten van de garantie die het biedt.

Bescherming van de medewerkers van de klant: Off Limits

Leclère & Consultants verbindt zich ertoe om de kandidaten die door zijn toedoen zijn aangeworven bij een klant, niet te benaderen voor de rekening van andere klanten zolang het een commerciële relatie onderhoudt met de klant in kwestie.

Leclère & Consultants zal geen medewerkers van eenzelfde afdeling van een klant benaderen voor een functie op een andere plaats, tenzij de wens om van functie te veranderen van de medewerker zelf komt. Deze regel zal van toepassing zijn voor een periode en een domein dat met de klant is af te spreken. Als hierover geen afspraken worden gemaakt, zal de periode worden vastgelegd op minimaal een jaar.

Vertrouwelijkheid en discretie

 1. Alle medewerkers van Leclère & Consultants zullen elk vertrouwelijk element waarvan ze kennis krijgen bij de uitoefening van hun functie, niet onthullen.
 2. Leclère & Consultants zal erover waken dat alle betrokken partijen de grootste discretie naleven ten opzichte van de kandidaten. Het is niet toegelaten om persoonsgegevens te onthullen in een ander kader dan dat van een opdracht.
 3. Leclère & Consultants toont zich bijzonder discreet en voorzichtig als de kandidaten worden benaderd terwijl ze hun beroepsactiviteit uitvoeren.

Timing

De samenwerkingsovereenkomst die wordt afgesloten tussen de klant en Leclère & Consultants omvat concrete afspraken over de timing van elke fase van het proces.

Honoraria

De honoraria maken het voorwerp uit van een duidelijke overeenkomst tussen de partijen en worden schriftelijk vastgelegd.

Leclère & Consultants kan geen bezoldiging aanvaarden of vereisen, in welke vorm dan ook, van een andere persoon dan de klant.

Leclère & Consultants zal in geen geval aanvaarden om geld aan te nemen van een persoon om voor hem een baan te vinden. Dit principe geldt uitsluitend voor de arbeidsbemiddelingsactiviteiten van Leclère & Consultants.

Overeenkomst

 1. De afspraken tussen de klant en Leclère & Consultants worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. 
 2. De overeenkomst moet onder meer het volgende omvatten:
 • Elementen die de professionele behandeling van de werkaanbieding garanderen (een beschrijving van de aard van de opdracht, een beschrijving van de functie, de te volgen werkmethode, de naam van de consultant die het project operationeel zal leiden, de modaliteiten voor de rapportering naar de klant ...). 
 • De duur en het bereik van de bescherming van de medewerkers van de klant (off limits). 
 • De modaliteiten van de opvolging van de kandidaat na de aanwerving. 
 • Een beschrijving van de garantie. 
 • Een engagement om het beroepsgeheim en discretie na te leven. 
 • Een engagement over de timing. 
 • Duidelijke afspraken over de honoraria, de kosten en de betaalwijze. 
 • Een referentie van het Certified Membership
Vacatures
Er zijn momenteel geen vacatures aanwezig
Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze sites door de gebruiker te verbeteren. Door op 'Ja, ik accepteer cookies' te klikken, of door te blijven surfen, aanvaardt u deze cookies.
Dit zijn cookies die nodig zijn voor het gebruik van de site die geen persoonsgegevens verzamelen.