Work together,

Think together

Work togheter,
Think togheter

Partners

Privacy verklaring

Leclère & Consultants respecteert uw privacy en we erkennen uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die u ons verstrekt, net als onze verplichtingen, meer bepaald in het kader van de recente Europese verordening (EU 2016/679), beter bekend als de GDPR. Leclère & Consultants leeft de verschillende lokale, regionale, federale, Europese en internationale wetten betreffende de bescherming van persoonsgegevens na en heeft procedures opgesteld om hieraan te voldoen.

Hieronder vindt u onze privacybeginselen en onze praktijken op het vlak van het verzamelen, opslaan en gebruiken van uw persoonlijke gegevens. Leclère & Consultants bewaart en verwerkt uw persoonsgegevens om u vacatures te kunnen aanbieden, en uitsluitend voor dit doel.
De gegevens die u zult verstrekken, worden automatisch verwerkt door Leclère & Consultants in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, met het oog op de behandeling en het beheer van uw sollicitatie. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van uw sollicitatie. De gegevens worden vijf jaar lang bewaard na het laatste contact met de kandidaat, indien hij of zij de functie niet kreeg. Bij een aanwerving kunnen de gegevens tijdens de hele duur van de arbeidsovereenkomst door de werkgever worden bewaard. De gegevens zijn bestemd voor de hr-afdeling. In het kader van zijn verwerkingsactiviteiten verbindt de verwerkingsverantwoordelijke zich ertoe om uw persoonsgegevens niet door te geven buiten Leclère & Consultants en buiten de Europese Unie. U hebt recht op inzage, op verbetering, en bij gegronde redenen op schrapping, op beperking en op verzet tegen de verwerking van uw gegevens. U hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid en de mogelijkheid om instructies te geven betreffende uw gegevens bij overlijden. U kunt uw rechten uitoefenen door een e-mail te richten aan: secretary@leclere-consultants.be.

Het gaat om gegevens uit uw cv, uw motivatiebrief en de informatie die u ons hebt verstrekt tijdens onze uitwisselingen. Het betreft doorgaans de volgende gegevens: 

 • naam, voornaam/voornamen; 
 • contactgegevens (adres, telefoonnummer, e-mailadres); 
 • gebruikersnaam en wachtwoord of code als u zich inschrijft op de websites van Leclère & Consultants; 
 • identificatienummer als werknemer; 
 • geboortedatum; 
 • rijbewijsnummer; 
 • inhoud van andere identiteitsdocumenten die werden doorgegeven aan Leclère & Consultants met het oog op de sollicitatie of de tewerkstelling; 
 • studies en beroepsloopbaan; 
 • competenties en beroepservaring; 
 • kwalificaties of beroepserkenningen; 
 • lidmaatschap van beroepsverenigingen; 
 • elke andere informatie uit het curriculum vitae (cv) van een persoon; 
 • nationaliteit en situatie betreffende werkvergunning; 
 • handicap en informatie over de gezondheid; 
 • contactgegevens van de naaste verwanten of van de personen met wie contact moet worden opgenomen in een noodsituatie; 
 • informatie afkomstig uit of in verband met de openbare profielen die u hebt gepubliceerd op platformen van sociale media en jobsites (zoals LinkedIn of Stepstone);
 • informatie die werd verstrekt door uw referenties; en 
 • informatie in verband met uw loopbaaninteresses, uw voorkeuren en uw kwalificaties.

De persoonsgegevens die door Leclère & Consultants worden verzameld, verwerkt en bewaard, zijn beperkt tot die gegevens die we nodig hebben om sollicitaties te evalueren, kandidaten aan mogelijke functies te linken, personen tewerk te stellen, de plaatsing van kandidaten bij onze klanten voor te stellen, personen te oriënteren naar functies bij klanten, algemene diensten voor het vinden van werk te verlenen of werkgelegenheidsgegevens te analyseren of de noodzakelijke gegevens voor onze andere verplichtingen als werkgever, rekruteerder of arbeidsbemiddelingsbureau.
Leclère & Consultants houdt zijn medewerkers en leveranciers aansprakelijk voor het behoud van het vertrouwen dat u in ons stelt wanneer u uw persoonsgegevens aan ons meedeelt. Uw gegevens zullen enkel op de in deze privacyverklaring beschreven manier worden gebruikt of bekendgemaakt.

Uw persoonsgegevens kunnen in het belang van een efficiënt beheer van uw rekrutering worden doorgegeven aan werkgevers met wie wij samenwerken. Elke verbintenis met onze klanten wordt beheerst door de passende contractuele eisen die het gebruik van uw persoonsgegevens verbieden voor alle andere doeleinden dan de doelstellingen die werden gepreciseerd door Leclère & Consultants. Hierbij wordt geëist dat de derde partij de geschikte administratieve en technische veiligheidsmechanismen invoert om ongeoorloofde aanwending, verspreiding of inzage van uw persoonlijke informatie te voorkomen.

Wanneer u zich inschrijft op onze website of wanneer u ons uw kandidatuur stuurt, stemt u er uitdrukkelijk mee in dat wij uw persoonsgegevens, die u ons voor een minimale duur van vijf jaar hebt verstrekt, bijhouden. Na deze periode zullen we u om uw toestemming vragen voor de verdere bewaring van uw gegevens.

Gedepersonaliseerde gegevens identificeren u niet en vallen niet onder deze privacyverklaring. Wanneer de gegevens worden verzameld via andere interacties, zullen ze niet worden gebruikt in het kader van deze interactie, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Stéphanie Leclère,
Managing Director,
voor het bedrijf S. Leclère & Consultants SPRL

Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze sites door de gebruiker te verbeteren. Door op 'Ja, ik accepteer cookies' te klikken, of door te blijven surfen, aanvaardt u deze cookies.
Dit zijn cookies die nodig zijn voor het gebruik van de site die geen persoonsgegevens verzamelen.