Work together,

Think together

Work togheter,
Think togheter

Partners

Ons charter voor kandidaten

We hechten heel veel belang aan ethiek in onze activiteiten.

Onze kandidaat moet ook zo perfect mogelijk aansluiten bij de verwachtingen van onze klant. Van alle waarden waar wij ons door laten leiden, is ontplooiing van essentieel belang. Wij denken er niet aan om een kandidaat voor te stellen die niet op zijn plaats zou zitten of om een kandidaat toch maar te overtuigen om een baan aan te nemen waarvan wij aanvoelen dat hij die niet leuk zal vinden.

Om u te garanderen dat we met respect handelen en als Certified Member van Federgon leven wij deze deontologische code na (klik hier voor de volledige tekst):

 1. De potentiële kandidaten krijgen zo volledig en objectief mogelijke informatie over de in te vullen vacature en het gezochte profiel. Op die manier kunnen zij beslissen of het voor hen opportuun is om deel te nemen aan de selectieprocedure.
 2. Wanneer een kandidaat zijn cv stuurt, krijgt hij altijd binnen tien werkdagen een antwoord.
 3. Leclère & Consultants toont zich bijzonder discreet en voorzichtig als de kandidaten worden benaderd terwijl ze hun beroepsactiviteit uitvoeren.
 4. Tijdens de procedure heeft de kandidaat recht op alle nuttige informatie over de onderneming en de organisatie ervan, over de inhoud van de functie en de arbeidsomstandigheden, en ook over de fase waarin de procedure zich bevindt en over de naam en de gegevens van de consultant die zijn kandidatuur operationeel verwerkt.
 5. Tijdens de hele procedure moet de kandidaat met respect worden behandeld. Volgens dit principe wordt een kandidaat ook pas aan de klant voorgesteld – als hij zich akkoord heeft verklaard om dit te doen – als hij een briefing heeft gekregen van Leclère & Consultants.
 6. Als hij hierom vraagt, heeft de kandidaat het recht om zijn geregistreerde persoonsgegevens in te kijken. In verband met dit recht tot inzage kan de kandidaat ook een exemplaar van zijn dossier vragen.
 7. De kandidaten die zich effectief kandidaat hebben gesteld voor een concrete jobaanbieding, kunnen een attest vragen waarin de datum en het tijdstip van hun bezoek aan onze kantoren staan vermeld.
 8. Referenties kunnen alleen maar worden aangenomen als de kandidaat hiervoor zijn schriftelijke toestemming heeft gegeven (eventueel ook per e-mail). De uitdrukkelijke vermelding op het cv van een persoon die referenties kan geven, geldt als een impliciete toelating.
 9. In het kader van een specifieke vacature verbindt Leclère & Consultants zich ertoe dat het alle kandidaten op de hoogte zal brengen van de beslissing die in verband met hen is genomen, binnen een termijn van twee weken na de beslissing. Leclère & Consultants staat open voor een eventuele vraag voor een gesprek waarin feedback wordt gegeven.
 10. Leclère & Consultants respecteert het privéleven van de kandidaten. Het verbindt zich ertoe om alleen maar persoonsgegevens te vragen en die te gebruiken in het kader van een opdracht en met de toestemming van de kandidaat.
 11. Bij het stellen van vragen of het uitvoeren van tests waakt Leclère & Consultants erover dat die nuttig zijn voor de opdracht in kwestie, zowel wat de duur als wat de inhoud betreft.
 12. De medewerkers van Leclère & Consultants moeten zich op een respectvolle, onpartijdige en niet-discriminerende wijze gedragen (geen discriminatie op basis van geslacht, handicap, ras, leeftijd ...) en mogen zich alleen laten leiden door hun professionalisme. Er mag wel een onderscheid worden gemaakt als dit relevant is voor de vacature of als dit wettelijk is vereist of toegelaten.
 13. Om de belangen van de kandidaat te vrijwaren, houden de medewerkers van Leclère & Consultants een zekere ‘professionele afstand’: dit betekent dat zij een professionele rol niet vermengen met een niet-professionele rol. Als er een mogelijke verwarring tussen deze rollen bestaat, zal dit worden meegedeeld.
 14. In het kader van de activiteiten voor arbeidsbemiddeling mogen in geen geval kosten worden gefactureerd aan de kandidaat.
Vacatures
Er zijn momenteel geen vacatures aanwezig
Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze sites door de gebruiker te verbeteren. Door op 'Ja, ik accepteer cookies' te klikken, of door te blijven surfen, aanvaardt u deze cookies.
Dit zijn cookies die nodig zijn voor het gebruik van de site die geen persoonsgegevens verzamelen.